Projekt LIFE ARTEMIS – Osveščanje, usposabljanje
in ukrepanje za invazivne tujerodne vrste v gozdu

Lisičja veverica

Sciurus niger

Opozorilni seznam

.

EU uredba o tujerodnih vrstah

.
Foto: Stefan Hageman

Izvor: jugovzhodna Azija

Prvi podatek v Sloveniji: še ni podatkov iz narave

Poti vnosa: pobeg/izpust iz ujetništva

Obdobje zaznavnosti: celo leto

Opis: Skupaj z repom je dolga 45–70 cm in tehta od 500 –1000 g. Kožuh je rjavo siv do rjavo rumen, z značilnimi oranžno rjavimi odtenki na trebuhu in prsih. Ima majhna okrogla ušesa, na katerih ni čopkov.

Habitat: Najrazličnejši habitatni tipi, gozdovi, kmetijska krajina, urbana območja – mestni parki.

 Status:  V Sloveniji je za zdaj še nismo našli.

Podobne vrste: Zamenjali bi jo lahko z navadno veverico (Sciurus vulgaris). Razlikujeta se po barvi kožuha, ki je pri navadni veverici rdečkasto rjave ali temnorjave barve. Navadna veverica ima večji del leta (razen v poletnih mesecih) na konicah ušes čopke, ki jih pri lisičji veverici ni.

Vir: Terenski priročnik za prepoznavanje tujerodnih rastlin v gozdu

Ste vrsto opazili v naravi?

X