Projekt LIFE ARTEMIS – Osveščanje, usposabljanje
in ukrepanje za invazivne tujerodne vrste v gozdu

Mehurjevka zelenega bora, ribezova rja

Cronartium ribicola

Opozorilni seznam

.
Foto: Dušan Jurc
Trosišča na zelenem boru. Foto: Dušan Jurc
Podobna vrsta: mehurjevka rdečega bora (Cronartium flaccidum). Foto: Dušan Jurc

Izvor: Alpe, Sibirija

Prvi podatek v Sloveniji: verjetno pred več kot 100 leti

Poti vnosa: spontano širjenje

Obdobje zaznavnosti: celo leto

Opis: Bolezen spoznamo po rumeno oranžnih mehurjastih izboklinah, velikih od 0,5 do 2 cm, ki jih gliva spomladi oblikuje na okuženi skorji pet-igličastih borov. V izboklini je množica oranžnih trosov, ki se usipajo iz trosišča. V drugih obdobjih leta opazimo le deformacijo okuženega predela debla ali veje – rano, iz katere se cedi smola. Trose prenese veter na liste ribeza, kjer do jeseni nastaja vedno večje število drobnih, oranžnih trosišč, jeseni pa temno rjava zimska trosišča.

Habitat: Pet-igličasti bori, predvsem je občutljiv zeleni bor, in ribez, predvsem črni ribez.

Status: Pomen bolezni se zmanjšuje zaradi prenehanja sajenja zelenega bora (Pinus strobus). Črni ribez je splošno okužen po vsem ozemlju Slovenije.

Podobne vrste: Bore z dvema iglicama (rdeči bor, črni bor, alepski bor, rušje) kuži mehurjevka rdečega bora (Cronartium flaccidum), ki povzroča enake simptome, samo gostiteljske rastline so druge.    

Vir: Terenski priročnik za prepoznavanje tujerodnih rastlin v gozdu

Ste vrsto opazili v naravi?

X