Projekt LIFE ARTEMIS – Osveščanje, usposabljanje
in ukrepanje za invazivne tujerodne vrste v gozdu

Navadna kustovnica

Lycium barbarum

Opozorilni seznam

.
Foto: Robert Vidéki, Doronicum Kft
Foto: Jan Samanek, Phytosanitary Administration, Bugwood.org
Foto: Jan Samanek, Phytosanitary Administration, Bugwood.org
Risbe: Paul Veenvliet

Izvor: Vzhodna Azija

Prvi podatek v Sloveniji: 1900

Poti vnosa: okrasna rastlina, rastlina za prehrano

Obdobje zaznavnosti: celo leto

Obdobje cvetenja: od maja do septembra

Opis: Listopadni grm s šibastimi in trnatimi lokasto ukrivljenimi vejami, na katerih je nekaj močnih do 1 cm velikih trnov. Listi ozkosuličasti do eliptični, najširši v sredini, dolgi od 3–8 cm. Cvetovi v skupinah po en ali tri. Venec vijoličast, do 2 cm v premeru, plodovi svetlo oranžni do rdeči (imenujemo jih goji jagode), elipsoidni, dolgi od 1 do 2 cm.     

Habitat:  Vrtovi, parki, urejene cestne brežine.

Status: Naturalizirana lokalno v vzhodni Sloveniji, kjer je pričakovano širjenje, na Madžarskem splošno razširjena.

Podobne vrste: Domorodni grenkoslad (Solanum dulcamara) ima zelo podoben rdeč plod, ki ima prav tako ohranjeno čašo. Listi imajo izrazitejši pecelj, so široko suličasti, spodaj srčasti in imajo pogosto na peclju eno ali dve dodatni manjši krpi. Tudi domorodni navadni češmin (Berberis vulgaris) in tujerodni thunbergov češmin (Berberis thunbergii) imata plodove v obliki rdečih jagod, ki pa nimajo ostankov čaše. Pri navadnem češminu so plodovi v previsnih grozdih.

Vir: Terenski priročnik za prepoznavanje tujerodnih rastlin v gozdu

Ste vrsto opazili v naravi?

Gojite vrsto na vrtu?

X