Projekt LIFE ARTEMIS – Osveščanje, usposabljanje
in ukrepanje za invazivne tujerodne vrste v gozdu

Navadna papirjevka

Broussonetia papyrifera

Opozorilni seznam

.
Foto: arhiv Zavoda Symbiosis
Foto: James H. Miller, USDA Forest Service, Bugwood.org
Foto: Amy Richard_University of Florida, Bugwood.org
Risbe: Paul Veenvliet

Izvor: Vzhodna Azija

Prvi podatek v Sloveniji: 1950

Poti vnosa: okrasna rastlina

Obdobje zaznavnosti: celo leto

Obdobje cvetenja: april, maj

Opis: Listopadni grm ali pogosteje manjše drevo. Je dvodomna rastlina. Poganjki so debeli, mladi štrlečedlakavi. Listi so različnih oblik, bolj ali manj deljeni, z nazobčanimi robovi in rahlo dlakavi. Spodaj so svetlejši z grobo teksturo, dolgi so 15–20 cm. Moški cvetovi se razvijejo v 6–8 cm dolgih visečih mačicah. Ženska socvetja so zelenkasta, okroglasta, s premerom cca 2 cm. Soplodje je veliko do 3 cm, z rdečimi in oranžnimi plodovi.

Habitat: Topla rastišča, predvsem na peščenih tleh. Tudi na ruderalnih rastiščih v urbanem okolju. Na Primorskem je naturalizirana. Ob rekah in v bližini naselij je ponekod invazivna.

Status: Vrsta je podivjana in naturalizirana predvsem v submediteranskem in ponekod tudi v osrednjem delu Slovenije.

Podobne vrste: Po obliki listov spominja na bolj razširjen in soroden figovec (smokvovec) (Ficus carica) ter murve (Morus sp.). Pri obeh vrstah je spodnja stran listov zelena.

Vir: Terenski priročnik za prepoznavanje tujerodnih rastlin v gozdu

Ste vrsto opazili v naravi?

Gojite vrsto na vrtu?

X