Projekt LIFE ARTEMIS – Osveščanje, usposabljanje
in ukrepanje za invazivne tujerodne vrste v gozdu

Pletarska houdljevka

Microstegium vimineum

EU uredba o tujerodnih vrstah

.
Foto: Chris Evans, University of Illinois
Foto: David J. Moorhead, University of Georgia

Izvor: Območje naravne razširjenosti obsega območje od vzhodne Rusije, pa vse do Japonske.

Prvi podatek v Sloveniji: Pri nas, pa tudi v drugih državah Evropske unije še ni podatkov o spontanem pojavljanju te vrste v naravi.

Poti vnosa: Kot invazivna rastlina je prisotna predvsem v osrednjem vzhodnem delu ZDA, kamor so jo iz Azije zanesli s transportom porcelanastih izdelkov, saj so travo uporabljali pri pakiranju. Našli so jo tudi kot primes mešanicam semen za ptice, ter v senu in prsti. Pletarske hoduljevke niso nikjer namerno sadili kot okrasno rastlino.

Obdobje zaznavnosti: april – november

Obdobje cvetenja: avgust – oktober

Opis: Enoletna trava, ki na prvi pogled nekoliko spominja na bambus. Stebla so dolga 0,6–1 m, v neugodnih pogojih tudi manj. Daljša stebla so plazeča ali se opirajo na druge rastline. Rastline so šibko ukoreninjene, korenine pa izraščajo tudi iz spodnjih členkov na steblu. Listi so enostavni, celorobi in suličasti, dolgi 5–8 cm in široki 2–15 mm. Pri starejših listih je srednja žila srebrnkasta. Steblo objemajo membranaste nožnice, dolge 0,5–2 mm, ki so po robu štrleče dlakave. Cvetovi so združeni v ozka klasasta socvetja na vrhu stebla. Rastline cvetijo od poznega poletja do pozne jeseni. V jeseni se zgornji deli rastlin obarvajo vijoličasto in rjavo.

Habitat: Uspeva na vsaj delno senčnih površinah, na primer v poplavnih gozdovih, na gozdnih robovih, ob cestah in robovih poti, na vlažnih poljih ter ob kanalih.

Vplivi: Na mokriščih in v gozdovih lahko oblikuje goste sestoje in povsem prekrije tla. Tako izrinja domorodne zelnate rastline v podrasti ter otežujejo pomlajevanje gozda. V takšnih sestojih so tudi slabše razmere za gnezdenje nekaterih vrst ptic.

Status: Pri nas še ni podatkov o spontanem pojavljanju te vrste v naravi. Ameriški lizihiton je bila vse do uvrstitve na seznam tujerodnih vrst, ki zadevajo Unijo, razmeroma pogosto na voljo v vrtnarijah in vrtnih centrih. Ker gre za trajnico, je vrsta zagotovo še prisotna na nekaterih zasebnih in javnih vrtovih.

Podobne vrste: V Sloveniji se v Vipavski dolini redko pojavlja trava nagubanolistna ščetinka (Oplismenus undulatifolius), ki se podobno plazeče razrašča in ima podobno obliko listov. Vendar pa je pri tej vrsti površina listov vedno nagubana, pri pletarskih hoduljevki pa ne.

Pozor: vrsta je na seznamu po Uredbi (EU) št. 1143/2014 o preprečevanju in obvladovanju vnosa in širjenja invazivnih tujerodnih vrst, zato zanjo veljajo najstrožji ukrepi za preprečitev vnosa in širjenja. Vse te vrste je prepovedano: vnašati v Unijo, razmnoževati, gojiti, prevažati, kupovati, prodajati, uporabljati, izmenjevati, posedovati ali jih izpustiti v okolje.

Povzeto in prirejeno po Kus Veenvliet, J. in P. Veenvliet, 2017, Opisi izbranih invazivnih tujerodnih vrst, ki zadevajo Unijo. Poročilo naloge Priprava materialov za osveščanje in za identificiranje invazivnih
tujerodnih vrst, ki zadevajo Unijo. 1. del. Izvajalec: Zavod Symbiosis. Naročnik: Ministrstvo za
okolje in prostor. https://bit.ly/2k1FWOe 

X