Projekt LIFE ARTEMIS – Osveščanje, usposabljanje
in ukrepanje za invazivne tujerodne vrste v gozdu

Svečniški osat

Cirsium candelabrum

Opozorilni seznam

.
Foto. arhiv Zavoda Symbiosis
Foto: arhiv Zavoda Symbiosis
Foto: arhiv Zavoda Symbiosis
Risbe: Paul Veenvliet

Izvor: Jugovzhodna Evropa (Balkanski polotok)

Prvi podatek v Sloveniji: 2002

Poti vnosa: slepi potnik

Obdobje zaznavnosti: celo leto

Obdobje cvetenja: julij, avgust

Opis:  Zelnata rastlina z močno razvejenim steblom, ki se razvije iz velike lanske listne rozete. Listi so bleščeči, svetlozeleni in izrazito nazobčani, z rumenkasto belimi, skoraj prozornimi ostrimi konicami na robu. Rastlina je močno bodeča. Drobni cvetovi so združeni v socvetja – koške, ki so kimasto povešeni in dolgi 1,5–2 cm. Cvetovi so bledo rumeni. Plodovi so drobni (do 5 mm dolgi). Suhe raznaša veter, kar omogoča 13–16 mm dolga kodeljica.  

Habitat: Pri nas za zdaj raste predvsem na ruderalnih rastiščih (gradbišča, razpoke v asfaltu, opuščena zemljišča, nasipališča gradbenega materiala, robovi cest, železnic, začasna skladišča hlodovine).

Status: Prvič so ga opazili leta 2002 v industrijski coni v Logatcu ter v naslednjih letih še na več mestih dinarskega območja. Na nova območja se širi z vetrom, na daljše razdalje pa kot slepi potnik z vozili.

Podobne vrste: Nekatere druge vrste osatov (Cirsium  spp.) in nekatere vrste bodakov (Carduus spp.). Kimaste svetlorumene koške ima lepki osat (Cirsium eristhales), ki ima veliko manj košato steblo.

Vir: Terenski priročnik za prepoznavanje tujerodnih rastlin v gozdu

Ste vrsto opazili v naravi?

X