Projekt LIFE ARTEMIS – Osveščanje, usposabljanje
in ukrepanje za invazivne tujerodne vrste v gozdu

Anketa za prostovoljce

Domov > Vabila > Anketa za prostovoljce

V projeku LIFE ARTEMIS gradimo sistem zgodnjega obveščanja za tujerodne vrste v gozdovih. Poleg zaposlenih na področju gozdarstva, varstva narave in varstva rastlin želimo v sistem vključiti tudi prostovoljce. Predvsem tiste, ki preživljate veliko časa na prostem in radi opazujete naravo. Pripravili smo kratko anketo, s katero želimo preveriti vašo pripravljenost za sodelovanje v sistemu zgodnjega obveščanja.

Anketa je dostopna na naslovu https://www.1ka.si/a/105645, za izpolnjevanje pa boste potrebovali le nekaj minut. Izpolnjevanje je anonimno in ne zahteva registracije. Anketa bo dostopna do petka 9. 12. 2016.

Kot prostovoljci v sistemu zgodnjega obveščanja ne boste imeli stalnih zadolžitev. Na posebnih usposabljanjih, ki bodo potekala jeseni 2017, vas bomo naučili prepoznavanja tujerodnih vrst. Poudarek bo na tistih tujerodnih vrstah, ki so lokalno že prisotne v Sloveniji ali v sosednjih državah in obstaja velika verjetnost, da se razširijo tudi v slovenske gozdove. Naloga prostovoljcev bo, da ste pri sprehodih v naravo pozorni na morebitno prisotnost teh vrst in o njih poročate v informacijski sistem, ki bo izdelan v okviru projekta LIFE ARTEMIS.

Pridružite se nam, skupaj lahko vidimo več!

Leave a Reply

X