Projekt LIFE ARTEMIS – Osveščanje, usposabljanje
in ukrepanje za invazivne tujerodne vrste v gozdu

Day

september 14, 2017
Eden osrednjih ciljev projekta LIFE ARTEMIS je vzpostavitev sistema zgodnjega obveščanja in hitrega odzivanja (ZOHO) na tujerodne vrste v gozdu. V juniju smo izvedli usposabljanje za zaposlene na področju upravljanja z gozdovi ter z naravo, v drugi polovici septembra in oktobra pa se bodo zvrstile delavnice za usposabljanje lastnikov gozdov in druge zainteresirane javnosti. Vsaka delavnica bo trajala približno...
Read More

Sofinancerji projekta

X