Project LIFE ARTEMIS – Awareness Raising, Training
and Management for Invasive alien Species in forests

Day

december 7, 2017
V Milanu je 29. in 30. novembra 2017 potekalo srečanje platforme LIFE o invazivnih tujerodnih vrstah, ki sta ga organizirali enota Evropske komisije za program LIFE in Dežela Lombardija s podporo zunanje ekipe Neemo EEIG. Srečanja smo se udeležili tudi mi in predstavili projekt LIFE ARTEMIS. Invazivne tujerodne vrste in njihov vpliv na okolje so...
Read More

Sofinancerji projekta

X