Projekt LIFE ARTEMIS – Osveščanje, usposabljanje
in ukrepanje za invazivne tujerodne vrste v gozdu

Day

maj 18, 2018
V Evropi ni veliko mest, ki bi se ponašale z zeleno oazo v samem mestnem središču. Ljubljana jo ima. Krajinski park Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib pa ni le sprehajališče za meščane, temveč tu uspevajo tudi redke in zavarovane rastline. A njihova rastišča v zadnjih letih vse bolj preraščajo invazivne tujerodne vrste. V projektu LIFE...
Read More

Projektni partnerji

X