Projekt LIFE ARTEMIS – Osveščanje, usposabljanje
in ukrepanje za invazivne tujerodne vrste v gozdu

Platanova pepelovka

Erysiphe platani

Opozorilni seznam

.
Poškodbe listov. Foto: Dušan Jurc
Začetna okužba s pepelovko. Foto: Dušan Jurc
Podobno rumenenje listov zaradi platanove čipkarke. Foto: Dušan Jurc

Izvor: Severna Amerika

Prvi podatek v Sloveniji: 2010

Poti vnosa: človek na orodju za obžagovanje, veter, žuželke

Obdobje zaznavnosti: junij – november

Opis: Spoznamo jo po beli do pepelnato sivi, mokasti prevleki na listih. Prevleka je podgobje glive, ki se razrašča po površini lista, s sesalnimi hifami prodira v list in črpa vsebino celic. Površina podgobja je mokasta zaradi velikega števila konidijev, ki jih gliva oblikuje in s katerimi se širi. Od sredine poletja lahko opazimo drobne, komaj opazne črne pikice na podgobju. To so trosišča glive, v katerih oblikuje trose, s katerimi prezimi. Okuženi mladi listi in poganjki so  zakržljani, deformirani in ostanejo manjši. Okuženi listi odpadejo prej kot zdravi.

Habitat: Kuži samo liste platan. Kot vse pepelovke se najpogosteje razvija na dobro osončenih delih krošnje in tam, kjer so višje temperature. 

Status: V Sloveniji so jo našli v Ljubljani in Bovcu. Podatkov o drugih nahajališčih za zdaj ni.

Podobne vrste: Drobna stenica, platanova čipkarka (Corythucha ciliata, stran 150), povzroča močno orumenitev listov in včasih njihovo prezgodnje odpadanje. Opazimo značilne črne iztrebke stenic in drobne ste­nice predvsem na spodnji strani listov, ne pa podgobja, izmaličenosti ter zaostanka rasti listov, kot je značilno za pepelovko.

Vir: Terenski priročnik za prepoznavanje tujerodnih rastlin v gozdu

Ste vrsto opazili v naravi?

X