Projekt LIFE ARTEMIS – Osveščanje, usposabljanje
in ukrepanje za invazivne tujerodne vrste v gozdu

Rjavenje borovih iglic

Mycosphaerella dearnessii

Opozorilni seznam

.

EU fitosanitarna zakonodaja

.
Foto: Dušan Jurc
Rjavenje iglic. Foto: Dušan Jurc
Črne pege pod povrhnjico na iglicah. Foto: Dušan Jurc

Izvor: Severna in Srednja Amerika

Prvi podatek v Sloveniji: 2008

Poti vnosa: spontano širjenje in prenos z gostitelji

Obdobje zaznavnosti: celo leto

Opis: Prva znamenja okužbe iglic so rumene pege, ki so včasih prepojene s smolo in se začnejo pojavljati ob koncu poletja. Kasneje postanejo temno rjave in se širijo v trakove, ki obkrožijo iglico in povzročijo odmiranje njenega vrha. Pozno jeseni se začnejo na odmrlih delih iglic oblikovati gosti hifni prepleti kot črne pege pod povrhnjico, ki jo kasneje dvignejo. V vlažnem vremenu se v njih oblikujejo trosišča, ki izločajo velike količine trosov v obliki olivno zelene sluzi.  

Habitat: Bolezen močno prizadene rušje, manj rdeči in alepski bor in redko tudi črni bor. 

Status: Najdena na Bledu, v Ljubljani, Celju, Kostanjevici na Krki, Čatežu ob Savi; povsod so jo zatirali. Močno je okužena celotna dolina reke Soče.

Podobne vrste: Rdeča pegavost borovih iglic (Mycosphaerella pini), rumeni borov osip (Cyclaneusma minus), sušica najmlajših borovih poganjkov (Diplodia pinea), borov osip (Lophodermium seditiosum).

Vir: Terenski priročnik za prepoznavanje tujerodnih rastlin v gozdu

Ste vrsto opazili v naravi?

X