Projekt LIFE ARTEMIS – Osveščanje, usposabljanje
in ukrepanje za invazivne tujerodne vrste v gozdu

Usnjatolistna mahonija

Mahonia bealei

Opozorilni seznam

.
Foto: arhiv Zavoda Symbiosis
Foto: arhiv Zavoda Symbiosis
Risbe: Paul Veenvliet

Izvor: Kitajska

Prvi podatek v Sloveniji: točen podatek ni znan

Poti vnosa: okrasna rastlina, sajenje v gozdu

Obdobje zaznavnosti: celo leto

Obdobje cvetenja: februar, marec, april

Opis: Grmovna ali drevesna vrsta. Zraste do 8 metrov. Listi so zimzeleni, lihopernati z enim končnim in 4–7 pari nasprotnih lističev, ki so ostnato nazobčani. Socvetje je rumeno, dolgo do 30 cm. Plod je do 15 mm dolga temno vijoličasta jagoda. 

Habitat: Parki, vrtovi, gozdni nasadi. Uspeva lahko tudi v bolj presvetljenih gozdovih. 

Stauts: Za zdaj še redka vrsta, ki pa se na območju gozda Panovec v Vipavski dolini izrazito širi. Ker plodove raznašajo ptice, se lahko od tam razširi tudi drugam. 

Podobne vrste: Podobna je navadna mahonija (Mahonia aquifolium), ki  ima prav tako lihopernate liste, vendar običajno z manjšim številom parov lističev. Lističi so precej bolj trnati in imajo po robu 6-13 zobcev. Domorodna navadna bodika (Ilex aquifolium) ima enostavne liste, ki so premenjalno nameščeni. Plod je rdeča jagoda. 

Vir: Terenski priročnik za prepoznavanje tujerodnih rastlin v gozdu

Ste vrsto opazili v naravi?

Gojite vrsto na vrtu?

X