Tujerodne vrste v Sloveniji

Deljenolistna rudbekija

(Rudbeckia laciniata)

Priljubljena okrasna rastlina. Marsikje pa je že prestopila meje vrtov in se širi v naravnem okolju. Predvsem na rečnih brežinah izpodriva domorodne rastline.

Harlekinska polonica

(Harmonia axyridis)

Namerno so jo naselili v rastlinjake v Zahodni Evropi, da bi obvladovali uši na gojenih rastlinah. Od tod so pobegnile v naravo in se v nekaj letih razširile po vsej Evropi. V Sloveniji so vsako leto številčnejše.

Kanadska zlata rozga

(Solidago canadensis)

Pozno poletne travnike odene v lepo rumeno barvo. Vendar pa se hitro širi in tvori zelo goste sestoje, zato je ponekod že z obsežnih površin izrinila domorodne rastline.

Rdečevratka

(Trachemys scripta elegans)

Rdečevratke so bile dolgo časa med najbolj priljubljenimi terarijskimi živalmi. V zadnjih letih so jih v prodajalnah nadomestile druge vrste želv, še vedno pa jih srečujemo v številnih stoječih vodah po vsej Sloveniji, kamor so jih zanesli teraristi.

Orjaški dežen

(Heracleum mantegazzianum)

Velika kobulnica iz zahodnega Kavkaza, ki so jo v Evropo zanesli kot okrasno rastlino. Tudi v Sloveniji je ponekod že prestopila meje vrtov. Zaradi strupenega rastlinskega soka, ki povzroča na koži alergije, je orjaški dežen velika grožnja za ljudi.

Španski lazar

(Arion lusitanicus)

V osrednji Evropi, kamor so ga iz Iberskega polotoka zanesli z rastlinami in prstjo, nima veliko naravnih sovražnikov. Še posebej v vrtovih z objedanjem rastlin povzroča veliko škode.

Kaj so tujerodne vrste?

Kako jih prepoznam?
Kakšni so njihovi vplivi?

Več

Projekt Thuja 2

Katere aktivnosti izvajamo v projektu Thuja 2?

Več

Sporočanje podatkov

Želiš v aplikacijo vnesti opažanje tujerodne vrste?

Več

Tujerodne vrste, okoljsko breme globalizacije

Preseljevanje živalskih in rastlinskih vrst poteka že tisočletja. Ljudje so že s prvih potovanj v oddaljene kraje prinašali domov uporabne in zanimive vrste. V zadnjih desetletjih smo priča razmahu svetovne trgovine in vse večji dostopnosti različnih oblik transporta. Prenašanje vrst med državami in kontinenti je danes hitrejše in bolj množično kot kadarkoli prej v naši zgodovini. S tem se večajo in postajajo vse očitnejše tudi pasti preseljevanja teh vrst, ki jih zaradi njihovega tujerodnega izvora imenujemo tujerodne vrste.

Številne tujerodne vrste so ljudem koristne, bistveno prispevajo h kakovosti življenja in tudi nimajo negativnih vplivov. Nekatere vrste pa so škodljive, saj se v novem okolju ustalijo, ob odsotnosti naravnih sovražnikov pogosto oblikujejo velike populacije in se začno hitro širiti. Takšne vrste lahko povzročajo gospodarsko škodo ali imajo škodljive vplive na zdravje ljudi. Številne tujerodne vrste pa sicer neposredno ne prizadenejo človeka, povzročajo pa škodo biotski raznovrstnosti – ekosistemom, habitatom, domorodnim vrstam. To skupino tujerodnih vrst imenujemo invazivne tujerodne vrste.

Na tej spletni strani predstavljamo tujerodne vrste, njihove značilnosti in vplive ter ukrepe. Opisani so tudi ukrepi, s katerimi lahko prav vsi prispevamo k odgovornejšemu ravnanju s tujerodnimi vrstami.

 

Zadnji objavljeni blogi

UREDBA Evropskega parlamenta o invazivkah na ogled (objavljeno: 9. 9. 2013)
Žvrklja s pomnoženim številom ženskih koškov: dodatna grožnja? (objavljeno: 6. 6. 2013)
Koloradski hrošč: medijsko spremljano širjenje tujerodne vrste (objavljeno: 5. 6. 2013)
3. odstranjevanje orjaškega dežena v Ljubljani: 3. 6. 2013 (objavljeno: 4. 6. 2013)
Kot kaže kar tri tujerodne na kupu! (objavljeno: 29. 5. 2013)
Vsi blogi

Novice

Tekmovanje iz znanja biologije

Prirodoslovno društvo že več kot deset let vsako jesen organizira tekmovanje iz znanja biologije za Proteusovo priznanje. V šolskem letu 2016/2017 so tema za tekmovanje za osnovne šole invazivne tujerodne rastlinske in živalske vrste. PDS organizira Seminar Invazivne tujerodne rastlinske in …

Objavljeno: 10. 9. 2016
Več

Posodabljanje spletne strani

V prihodnjih dveh mesecih bomo posodobil spletno stran, saj bo ta delovala tudi kot uradna stran projekta LIFE ARTEMIS. V prvi fazi bomo posodobili obstoječa besedila, nato pa bo sledila tudi grafična prenova, tehnična posodobitev ter dodajanje novih vsebin. V …

Objavljeno: 1. 9. 2016
Več

Projekt LIFE ARTEMIS

Julija 2016 se je začelo izvajanje projekta LIFE ARTEMIS, Osveščanje, usposabljanje in ukrepanje za invazivne tujerodne vrste v gozdnem prostoru. Projekt izvajajo: vodilni koordinator Gozdarski inštitut Slovenije ter pridruženi upravičenci Zavod za gozdove Slovenije, Zavod RS za varstvo narave in Zavod Symbiosis. Glavni …

Objavljeno: 1. 8. 2016
Več
Arhiv novic
Izdelava spletne strani: Reakcija