Projekt LIFE ARTEMIS – Osveščanje, usposabljanje
in ukrepanje za invazivne tujerodne vrste v gozdu

Day

december 17, 2017
V Strasbourgu je v začetku decembra potekalo zasedanje Bernske konvencije o varstvu prosto živečega evropskega rastlinstva, živalstva in njihovih habitatov. Na srečanju so sprejeli tudi Kodeks o ravnanju s tujerodnimi vrstami na mednarodnih potovanjih. Potovanja so namreč eden od vzrokov za prenos tujih organizmov na nova območja. S prevozom izdelkov med kontinenti in državami prenašamo...
Read More

Sofinancerji projekta

X