Projekt LIFE ARTEMIS – Osveščanje, usposabljanje
in ukrepanje za invazivne tujerodne vrste v gozdu

Day

junij 8, 2018
V začetku junija 2018 smo na območju Krajinskega parka Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib izvedli prvo akcijo odstranjevanja tujerodnih rastlin. Ekipi projekta LIFE ARTEMIS se je pridružilo 15 prostovoljcev. Delo je potekalo v dveh skupinah. Člani prve skupine so se odpravili v jugovzhodni del parka, kjer so odstranjevali navadno barvilnico (Phytollaca americana), člani druge skupine...
Read More

Projektni partnerji

X