Projekt LIFE ARTEMIS – Osveščanje, usposabljanje
in ukrepanje za invazivne tujerodne vrste v gozdu

Day

oktober 19, 2018
V septembru smo v Krajinskem parku Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib izvedli drugo akcijo odstranjevanja izbranih tujerodnih rastlin. Projektni ekipi se je na tokratni akciji pridružilo še 49 prostovoljcev, dijakov in profesorjev iz Biotehniškega centra Naklo. Uvodni predstavitvi projekta in izbranih tujerodnih rastlin v predavalnici je sledilo delo na terenu.          ...
Read More
Zavod za gozdove Slovenije s partnerji v okviru projekta LIFE ARTEMIS raziskuje razširjenost invazivnih tujerodnih vrst v slovenskih gozdovih in iščemo načine, kako omejevati škodljive posledice njihovega vnosa. Zato bomo v letih 2018 in 2019 izvajali akcijo Skupaj ustavimo javorov rak!, ki bo povezala lastnike gozdov, gozdarske strokovnjake in obiskovalce narave s skupnim ciljem omejevanja te...
Read More

Sofinancerji projekta

X